Rensesett for HID FARGO DTC (Direct-to-Card) kortprintere

HID Global anbefaler at HID FARGO DTC kortprintere renses ved hvert bytte av fargebånd for å sikre best mulig ytelse og lang levetid for kortprinteren.

Rensesett for HID FARGO HDP (High Definition Printing) kortprintere

HID Global anbefaler at HID FARGO HDP kortprintere renses med intervaller på 3000 kort for å sikre best mulig ytelse og lang levetid for kortprinteren. Ved produksjon i miljøer med mye støv bør dette intervallet være kortere.