Bankkort, kundesenter og kortsikkerhet

EVRY leverer et bredt spekter av produkter til bankmarkedet, herunder:

Produksjon av bankkort
EVRY tar hånd om hele prosessen relatert til produksjon av bankkort, herunder: bistand til design av kort, produksjon av råkort og annet materiell, chipembedding, datagenerering samt personalisering og utsending av kort. Selskapet har sentre for personalisering av kort i Norge, Finland og Latvia

Kundesentertjenester
Vårt døgnåpne kundesenter tilbyr banker en rekke kundeservice tjenester, eksempelvis: sperring av kort, sperring av BankID og utstedelse av nødkort og nødkontanter. EVRY har over 20 års erfaring i å drive kundesenter, dette er vår kundegaranti for en trygg og profesjonell behandling.

Kortsikkerhet
EVRY overvåker bankenes korttransaksjoner med det formål å redusere tap grunnet svindel på kopierte kort (eller kortnummer som av andre grunner er på avveie). Overvåkingen skjer døgnkontinuerlig i svært effektive systemer og analyseres av spesialister innen internasjonal kortsvindel.